Flyer en acquisitie

                                     Flyreren/sampelen, aquisitie                                                

Het is de exposant alleen in of direct voor de eigen stand toegestaan te flyeren, te sampelen of andere promotionele activiteiten uit te voeren. Het is uitdrukkelijk verboden dit in de gangpaden, op cateringpleinen, bij de entree van de beursvloer, bij de ingangen van de Werkspoorkathedraal, de routing naar het station en op het parkeerplaatsen te doen. Dit geld ook voor vergelijkbare activiteiten als het maken van foto's. Daarnaast dienen alle tentoongestelde goederen binnen de standruimte opgesteld te staan. Zie ook het reglement in de deelnemingsvoorwaarden, punt 18. 

                                                    Geluidsniveau                                                                  

Wanneer u muziek of andere geluidsbronnen gebruikt in en rondom uw stand houdt er dan rekening mee dat het geluidsniveau van een audiovisuele presentatie niet boven 65 dB uitkomt, gemeten van een afstand van 1 meter vanaf de geluidsbron. Indien een medewerker van de organisatie van De Nederlandse Carrièredagen u aanspreekt omdat u de 65 dB verscheidt, dan vraag ik u vraag ik u vriendelijk om het geluidsniveau aan te passen. 

Zie ook het reglement in de deelnemingsvoorwaarden, punt 18.

Mijn account

Je bent niet ingelogd.