Twan Brekelmans

Teammanager - Antea Group

Sinds 1996 is de heer Brekelmans werkzaam als adviseur Milieu, een functie die hij vanaf 2002 binnen ingenieursbureau Antea Group bekleedt.

Als adviseur heeft de heer Brekelmans zijn basis gelegd door in de loop der jaren uitgebreid ervaring op te doen met vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer en bestemmingsplannen in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening. In dit kader heeft hij vervolgens specialistische ervaring opgedaan met het vakgebied externe veiligheid.

Loopbaan

In de loop der jaren heeft de heer Brekelmans middels detachering werkervaring opgedaan bij organisaties, die een rol spelen in de uitvoeringspraktijk rond externe veiligheid, namelijk ProRail, NS Poort en divesre Veiligheidsregio's. Hiernaast leidt de heer Brekelmans frequent projecten externe veiligheid in transportzones, waaronder Amersfoort, Apeldoorn, Sittard en Venlo. Tenslotte leverde de heer Twan Brekelmans de brandweergerelateerde bijdrage aan de Handreiking Verantwoordingsplicht groepsrisico en fungeerde hij als penvoerder voor de Handreiking Verantwoorde brandweeradvisering (IPO08) in de periode 2009 - 2010.

Antea Group

Sinds 2007 functioneert de heer Brekelmans binnen de organisatie van Antea Group tevens als teammanager (50 adviseurs). In deze functie is hij verantwoordelijk voor de capaciteitsverdeling, werving & selectie en inhoudelijke en competentiegerichte ontwikkeling van de Milieu-medewerkers in de vestiging Capelle aan den IJssel. Landelijk is de heer Brekelmans verantwoordelijk voor de thema's kwaliteit (ISO9001) en duurzaamheid (ISO14001).

Zie ook

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van aankomende carrièrebeurzen.

Inschrijven ›

Mijn account

Je bent niet ingelogd.