Rechtspraak in de Dutch Caribbean

Caribbean, Overheid

De rechtspraak op de eilanden is  anders georganiseerd dan in Nederland. Er is maar één rechterlijk college voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken).  Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken. Deze hoofdtaak van het OM is te verdelen in drie kleinere: de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en toezicht op de uitvoering (executie) van strafvonnissen. Het OM bepaalt óf en voor welke strafbare feiten iemand voor de strafrechter moet verschijnen.

Gespreksleider

  • Maroeska Scholte heeft haar rechtenstudie gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1997 is ze verhuisd naar Curaçao en heeft daar vijf jaar lang gewerkt als advocaat. Na de advocatuur is ze in Nederland opgeleid tot rechter en heeft 6,5 jaar als rechter gewerkt bij de Rechtbank Haarlem in de civiele en strafsector. Sinds 2009 is Maroeska Scholte werkzaam bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Binnen het Hof heeft ze in alle rechtsgebieden als rechter gewerkt. In 2022 is ze benoemd tot bestuurslid/vicepresident van zowel de vestiging op Curaçao als die op Bonaire. Ze draagt het Hof  een heel warm hart toe en met het Hof ook de eilanden.

    Maroeska spreekt tijdens:

    Lees meer ›

Spreker Bekijk alle sprekers ›

  • Guillano Schoop is afgestudeerd aan de juridische faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Na voltooiing van de RAIO opleiding is hij per 1 augustus 2005 benoemd tot officier van justitie. Guillano is in de loop der jaren met verschillende portefeuilles belast geweest, waaronder die van luchthaven-officier (drugs- en geldkoeriers, vervalste reisdocumenten en CITES), ZSM, fiscale fraude en sociale zekerheidsfraude, economische delicten, witwassen, mensenhandel, levensdelicten, criminele inlichtingen en de Veiligheidsdienst Curaçao (de lokale variant van de AIVD). Sinds juni 2019 is Guillano de Plv. hoofdofficier van justitie voor het land Curaçao. Naast zijn werk als plaatsvervangend hoofdofficier is Guillano ook parttime docent Strafrecht en Strafprocesrecht aan de juridische faculteit van de University of Curaçao.

    Guillano spreekt tijdens:

    Lees meer ›

Mijn account

Je bent niet ingelogd.